писане на дипломни работи, курсови и дипломни работи по поръчка, проекти дипломни работи, курсови и дипломни, поръчка на дипломни и курсови работи, сайт за дипломни работи, нбу дипломни, .

Магистърски тези (дипломни работи) специална поръчка.

Изготвяне на дипломни и курсови работи по зададена тема - Индивидуална изработка.

.

 Заявка за поръчка  Телефони  Начало  За контакт  Важно  Есета  Казуси  Реферати  Курсови Работи  Дипломни Работи

Научен ръководител - защо е важен за дипломната ?

Какво трябва да се знае за научния ръководител?

Изборът на научен ръководител е много важен елемент и е една от първите стъпки за написване на една дипломна работа - от преподавателя зависи:

- темата, върху която ще се работи;
- съдържание и препоръчителна литература на дипломната работа;
- контролът и консултациите върху етапите на разработката (колкото повече един научен ръководител има поглед върху темата, толкова по-добре!).

Как да изберете Вашия научен ръководител?

Всеки един университет по различен начин назначава на дипломанта, научен ръководител.

Зависимост от реда и университета, може да се срещнат следните случаи:

- имате възможност за самостоятелен избор на преподавател;
- посочени конкретни теми за дипломна работа – посечен дипломен ръководител;
- самостоятелен избор на тема – одобрение на катедрен съвет, назначаване на научен ръководител;
- и др.

Когато искате да работите с конкретен преподавател - направете си една консултация с него се запознайте с възможностите точно той да е Ваш научен ръководител.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас